Wyniki: 7

Soczewki zwijalne

Zaćma zwana kataraktą jest jedną z poważniejszych i, niestety, powszechniejszych chorób wzroku. Polega na zmętnieniu soczewki, wskutek czego postępuje pogarszanie jakości widzenia aż do całkowitej ślepoty. Nie odkryto skutecznej metody odwrócenia tej degeneracji. Dlatego w operacji zaćmy konieczne jest wycięcie narządu, niegdyś niezbędnego dla poprawnego widzenia: zmętniałej soczewki oka pacjenta. Współcześnie kliniki okulistyczne dokonują fakoemulsyfikacji, po której potrzebna jest wymiana soczewki na sztuczną.

Chirurgia zaćmy potrzebuje sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych

Nowoczesna soczewka wewnątrzgałkowa musi spełniać szereg surowych wymogów, między innymi:
moc optyczna soczewki dostosowana do pacjenta, aby zapewnić jak najlepszą ostrość widzenia;
biokompatybilność, aby nie powodować negatywnej reakcji organizmu;
możliwość minimalnie inwazyjnego wszczepienia, by przyspieszyć gojenie;
dobra stabilizacja implantu w torebce soczewki;
wysoki kontrast widzenia, dobre widzenie zmierzchowe, prawidłowe postrzeganie kolorów.
Tylko naturalna soczewka podlega akomodacji. Wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej wywołuje dalekowidztwo – słabą ostrość wzroku przy patrzeniu blisko. Obecnie stosowane soczewki redukują problem konieczności okularowej korekcji wad wzroku po operacji. Okulary do bliży nie muszą być bardzo mocne, jeśli usunięcie zaćmy ograniczy się do przedniej części soczewki własnej pacjenta.

Wszczepialne soczewki zwijalne do korekcji zaćmy: z filtrami UV, multifokalne

Poszczególne soczewki różnią się zasadniczo. Wszystkie wykonane z tworzywa sztucznego soczewki charakteryzują się wysoką przejrzystością i dużym współczynnikiem refrakcji. Wysokiej klasy sztuczne soczewki wyposażone są w filtr światła niebieskiego. Ułatwia to pracę przy komputerze. Soczewki z filtrem UV z kolei chronią siatkówkę przed szkodliwym promieniowaniem. Ustabilizowanie soczewki we właściwej pozycji jest możliwe dzięki specjalnym wypustkom, czyli haptykom. W soczewkach jednoczęściowych są zintegrowane z częścią optyczną, w wieloczęściowych osobne.

Standardowe soczewki jednoogniskowe ogromnie poprawiają jakość życia chorego. Modele asferyczne pozwalają na osiągnięcie lepszego widzenia kontrastów. Najbardziej zaawansowane są soczewki wieloogniskowe toryczne. Niwelują one astygmatyzm, często towarzyszący zaćmie. Soczewki multifokalne zapewniają ostre widzenie do dali, bliży i odległości pośrednich. Działa to trochę podobnie do szkieł progresywnych stosowanych w okularowej korekcji wzroku pacjentów z krótkowzrocznością i dalekowzrocznością. Te implanty dają doskonałą jakość widzenia i naturalną wrażliwość na kontrast zarówno u pacjentów z krótkowzrocznością, jak i astygmatyzmem.