Soczewka wewnątrzgałkowa Acriva Trinova

Pierwsza i jedyna na świecie trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa o konstrukcji sinusoidalnej. Dla pacjentów z zaćmą oraz do refrakcyjnej wymiany soczewki. Oparta na gładkiej powierzchni.

Złóż zapytanie
Dowiedz się więcej o produkcie
Soczewka wewnątrzgałkowa Acriva Trinova

TECHNOLOGIA SINUSOIDALNEGO ZOBRAZOWANIA (SVT)

Technologia Sinusoidalnego Zobrazowania (ang. Sinusoidal Vision Technology – SVT) jest zainspirowana sinusoidalnymi kształtami widzianymi w naturze. Za pomocą SVT stworzono trójogniskowość, która odzwierciedla falowy profil powierzchni. Tą rewolucyjną , opatentowaną technologię zaprojektowano, aby uzyskać najwyższą optyczną zdolność soczewki wewnątrzgałkowej. Lepsza transmisja światła, jego optymalna dystrybucja, mniejsze rozproszenie światła, minimalizacja występowania zjawisk: „halo” i „glare”, trójogniskowa konstrukcja połączona z technologią EDOF (ang. Enhanced Depth of Focus – Zwiększenie Głębi Ostrości Widzenia

 

REZYGNACJA Z OSTRYCH KRAWĘDZI

Ostre krawędzie i spiczaste szczyty nakładających się pierścieni dyfrakcyjnych klasycznej trójogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej są głównym powodem pozytywnych dysfotopsji. Acriva Trinova ma płynnie zmieniający się profil powierzchni, co wpływa na redukcję efektu „halo” i „glare” wskutek minimalizacji rozszczepień światła powodowanych przez materiał

 

MAKSYMALNA TRANSMISJA ŚWIATŁA NA SIATKÓWKĘ

Acriva Trinova zapewnia najwyższą wśród dostępnych na świecie trójogniskowych dyfrakcyjnych soczewek wewnątrzgałkowych transmisję światła do siatkówki. Przejrzystość naturalnej soczewki oka zdrowego 30-letniego człowieka wynosi 95%. Acriva Trinova zbliża się do tego poziomu osiągając 92% transmisji światła. Jest wiadome, że nachodzące na siebie krawędzię dyfrakcyjne tradycyjnych wewnątrzgałkowych soczewek trójogniskowych powodują znaczące straty światła. Każdy pojedynczy procent utraty światła przekłada się wykładniczo na zdolność widzenia pacjentów. Acriva Trinova zapewnia maksymalną transmisję światła dzięki spłaszczeniu stref dyfrakcyjnych przekładając się na wrażliwość na kontrasty.

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNEMAKSYMALNA TRANSMISJA ŚWIATŁA NA SIATKÓWKĘ

MTF (ang. Modulation Transfer Function – Zdolność Przenoszenia Modulacji (Obrazu)) jest miarą zdolności układu optycznego do przenoszenia kontrastu obserwowanego obiektu do tworzonego obrazu. Kryteria „dobrego” systemu optycznego zostały określone przez International Organization for Standardization (ISO 11979-2).Im wyższa wartość MTF, tym więcej szczegółów jest przekazywana na siatkówkę, co skutkuje podniesieniem wrażliwości na kontrast. Tak, jak pokazano na rys.1 poniżej, Acriva Trinova prezentuje wysoką zdolność tworzenia ostrego obrazu w całym zakresie dystansu patrzenia – od dali do bliży wzrokowej

KOMFORTOWA PRACA NA BLISKICH DYSTANSACH

Zarówno addycja do odległości bliskich 3,0 D jak i do odległości pośrednich 1,5 D zostały dopasowane z myślą o jakości życia pacjentów. Doskonała ostrość widzenia dystansu do 80 cm spełnia wszystkie wymagania codziennych aktywności. Acriva Trinova zapewnia najwyższy zakres widzenia od odległości około 40 cm. Porównawcze dane pomiarowe w tabeli poniżej przedstawiają tę właściwość.

ZRÓWNOWAŻONA DYSTRYBUCJA ŚWIATŁA

Dystrybucja Światła odgrywa dużą rolę w uzyskiwaniu nieograniczonej głębi ostrości widzenia. Klasyczne trójogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe rozprowadzają energię promienia świetlnego w taki sposób, że pacjenci w określonych sytuacjach mogą dostrzegać obszary nieostrości. Soczewki tego rodzaju mogły przekazywać w sposób niezrównoważony promienie światła do ognisk obrazowych. Zwykle zapewniały one dobre widzenie na dużych dystansach patrzenia, nie będąc wystarczająco wydajne na odległościach bliskich i pośrednich, zwłaszcza w warunkach mezopowych. W konstrukcji Acriva Trinova zastosowano unikalny sinusoidalny profil powierzchni z dwunastoma gładkimi pierścieniami dyfrakcyjnymi, zapewniającymi niezaburzoną dystrybucję energii świetlnej. Ta opatentowana technologia prowadzi do nadzwyczajnej niezależności pacjentów od konieczności noszenia okularów nie tylko w sprzyjających warunkach świetlnych, ale również w warunkach oświetlenia zmierzchowego i nocnego

 

TOLERANCJA NA DECENTRACJĘ I WYSOKIE WARTOŚCI KĄTA KAPPA

Acriva Trinova posiada największą wśród dyfrakcyjnych soczewek trójogniskowych tolerancję na decentrację i kąt Kappa dzięki średnicy 1,4 mm części centralnej.

KĄT KAPPA ODGRYWA WAŻNĄ ROLĘ W SKUTECZNYM ZASTOSOWANIU MULTIFOKALNYCH SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH

Acriva Trinova posiada największą wśród dyfrakcyjnych soczewek trójogniskowych tolerancję na decentrację i kąt Kappa dzięki średnicy 1,4 mm części centralnej. Badania wskazują na to, że niedopuszczalne jest użycie klasycznych wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych, jeśli kąt Kappa jest większy niż połowa średnicy centralnej strefy optycznej soczewki. Jeżeli soczewka wykazuje znaczną decentrację i brak możliwości adaptacji położenia w odniesieniu do kąta Kappa, wówczas główny strumień promienia świetlnego może omijać centralną strefę optyczną i przebiegając przez jeden z pierścieni dyfrakcyjnych powodować olśnienie (tzw. „glare”). W takich sytuacjach wielkość optycznego kręgu centralnego ma fundamentalne znaczenie dla jakości widzenia pacjenta. Multifokalna soczewka wewnątrzgałkowa z szeroką strefą centralną może tolerować znacznie wyższe wartości kąta niż soczewka ze strefą o mniejszej średnicy

 

KOREKCJA ASTYGMATYZMU

Sinusoidalna trójogniskowa toryczna soczewka wewnątrzgałkowa

  • doskonałe wyniki badań klinicznych w zakresie korekcji astygmatyzmu
  • wybitna stabilność pooperacyjna
  • śródoperacyjna możliwość rotacji w obu kierunkach
  • szeroki zakres produkcji: sph. 0.0 D – 45.0 D (co 0,5 dptr.) cyl. 1.0 D – 10.0 D (co 0,5 dptr)

Minimalizacja SIA dzięki konstrukcji MICS                                                                                                                                                                      Większe szerokości cięcia skutkują wyższym SIA (ang. Surgically Induced Astigmatism – astygmatyzm indukowany operacyjnie) wpływając bezpośrednio na refrakcyjne wyniki pooperacyjne. Odkąd Acriva Trinova Toric z płytkową konstrukcją haptenów pozwala na implantację poprzez cięcie poniżej 2,0 mm, zauważa się minimalizację nowo indukowanych zmian astygmatycznych powierzchni rogówki i pozwala na prawidłowe osiowanie się implantu w torebce soczewki ocznej pozbawione niechcianej rotacji

Wybitna stabilność rotacyjna i łatwość wstawienia                                                                                                                                                  Prawidłowe ułożenie Acriva Trinova Toric jest prostsze z powodu możliwości śródoperacyjnego rotowania jej w obu kierunkach. Wraz z pełnym, równoległym przyleganiem powierzchni płytkowego haptena do torebki soczewki oka, zapewniona zostaje wybitna stabilizacja ułożenia osi mocy torycznej