Wyniki: 5

Od kiedy zdobycze nowych technologii wkroczyły do dziedziny, jaką jest okulistyka, lekarze mają możliwość diagnostyki pacjenta na najwyższym poziomie. Urządzania takie jak perymetry komputerowe są dowodem na to, jak zaawansowany sprzęt może przysłużyć się weryfikacji zdolności widzenia.
Perymetr komputerowy jest wykorzystywany do oceny pola widzenia. Celem tego badania jest wykrycie ewentualnych ubytków w polu widzenia, czyli obszaru widocznego bez poruszania gałką oczną. Oznaczenie takich deficytów jest ogromnie ważne z perspektywy okulistyki, gdyż mówi nam o stanie oka i ewentualnych uszkodzeniach czy zmianach na siatkówce.
Badanie perymetrem jest szczególnie pomocne przy ocenie chorób nerwu wzrokowego, schorzeń siatkówki, a także przy małej ostrości widzenia i nadciśnieniu tętniczym. Wskazań do jego wykonania jest kilka, m.in. jaskra, choroby układu nerwowego i nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki czy inne jej dysfunkcje (np. retinopatia barwnikowa). Pacjentów z diagnozą tych schorzeń warto dokładnie przebadać przy użyciu tego urządzenia.

Sklep MDT posiada w swojej ofercie perymetry, które są sprzętem najnowszej generacji. Działają przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania, a ich obsługa jest bardzo intuicyjna. Dzięki nim możliwe jest gruntowne skontrolowanie stanu narządu wzroku. Pozawalają na przeprowadzenie rzetelnego badania i minimalizują ryzyko błędów w diagnostyce. Ich funkcjonalność i komfort z pracy z nimi zostaną docenione przez każdego lekarza okulistę.