Wyniki: 1

Linijki do skiaskopii

Diagnostyka oraz leczenie wad układu wzrokowego przez lekarza okulistę wymaga nie tylko wiedzy branżowej i doświadczenia, ale także — o czym należy koniecznie pamiętać — również odpowiedniego wyposażenia. Do sprzętu, który powinien znajdować się w gabinecie okulistycznym, należą np. takie drobne akcesoria jak linijki (listwy) do skiaskopii. Linijki te stanowią ważny element podczas przeprowadzania badania refrakcji oka.

Skiaskopia — co to takiego?

Skiaskopia to metoda badania, która jest w okulistyce niezwykle pomocna podczas ustalania wady wzroku, z jaką boryka się dany pacjent, oraz stopnia jej nasilenia. Wyniki takiego badania są niezbędne przy doborze odpowiedniej mocy szkieł w celu ich skorygowania.

Aby móc zrozumieć, czym dokładnie jest skiaskopia, musimy wiedzieć, jaka jest rola pręcików i czopków w ludzkim oku. Są to niewielkie, mikroskopijne wręcz elementy rozmieszczone nierównomiernie na siatkówce oka. Czopki odpowiadają za widzenie w świetle dziennym i postrzeganie barw oraz ich nasycenia, z kolei pręciki umożliwiają dostrzeganie obrazów w oświetlonym otoczeniu. To właśnie dzięki pręcikom oraz czopkom możliwe jest rejestrowanie ruchu obiektów.

To, co potocznie określamy jako wadę wzroku, w naukach medycznych nazywa się refrakcją. Do problemów w tej kwestii dochodzi w sytuacji, gdy promienie światła, które docierają oka, nie skupiają się w odpowiedni sposób na siatkówce oka. Oznacza to, że światło nie może przekształcić się w impuls, który w normalnych warunkach dociera ośrodka wzroku znajdującego się w korze mózgowej. A zatem, czopki i pręciki nie pracują wówczas w odpowiedni sposób.

Typowymi wadami refrakcji oka są następujące problemy ze wzrokiem:

  • nadwzroczność,
  • krótkowzroczność,
  • astygmatyzm.

Dzięki przeprowadzeniu skiaskopii, czyli badania refrakcji oka, można ustalić stopień natężenia odstępstwa od normy, co pozwala ustalić moc szkieł niezbędnych do skorygowania wady wzroku występującej u danego pacjenta.

Listwy skiaskopowe — niezbędnik podczas przeprowadzania skiaskopii

W tym celu wykorzystuje się linijki do skiaskopii (listwy skiaskopowe), które są niezbędnym narzędziem do określania refrakcji oka. Linijki skiaskopowe są wyposażone w dwa rzędy soczewek. Jedna z nich zawiera szkła skupiające („plusy”), druga zaś — soczewki rozpraszające („minusy”). Dzięki temu lekarze specjalizujący się w zwalczaniu chorób wzroku zyskują cenne narzędzie służące do dokładnej oceny refrakcji oka, co pozwala na bardziej dopasowany do potrzeb danego pacjenta wybór odpowiednich soczewek korygujących wady wzroku.

Te oraz wiele innych elementów wyposażenia gabinetu okulistycznego można znaleźć w ofercie MDT.