Wyniki: 2

Foropter to niezbędne urządzenie w każdym gabinecie okulistycznym. Służy do ustalenia wady wzroku. Urządzenie to powstało już sto lat temu i wyposażone jest w soczewki sferyczne i cylindryczne, różnego rodzaju filtry optyczne, pryzmaty, cylinder skrzyżowany i inne rozwiązania mające na celu jak najdokładniejsze pomiary. Na rynku dostępne są foroptery manualne, jak i foroptery elektroniczne. Dla zagwarantowania jak najdokładniejszych wyników, warto wyposażyć swój gabinet w oba rodzaje foropterów. Foropter elektroniczny pozwoli na szybkie wybranie kilku soczewek, bez żmudnego sprawdzania wszystkich soczewek. Następnie można przejść do dokładnego dobrania i wywiadu z pacjentem podczas badania foropterem manualnym. Foropter elektroniczny obsługiwany jest w prosty i szybki sposób za pomocą ekranu dotykowego, posiada również zintegrowaną drukarkę. Przeprowadzenie badań za pomocą obydwóch foropterów znacznie skraca cały proces, zapewniając przy tym jak najdokładniejsze wyniki.

Sklep MDT oferuje zależnie od Państwa potrzeb i preferencji tradycyjne, ale nadal popularne foroptery manualne, jak również nowoczesny foropter japońskiej marki Tomey.