ZEZ – diagnoza i leczenie

Leczenia zeza i niedowidzenia jest ważnym zagadnieniem w okulistyce ale nie jest łatwe. Na proces leczenia składa się trudna diagnostyka oraz leczenie w formie ćwiczeń lub operacji.

Ćwiczenia mają na celu poprawę ostrości wzroku, konwergencji, funkcji obuocznego widzenia i usprawnienie pracy mięśni gałek ocznych. Przeprowadza się je w niedowidzeniu, w zezach jawnych, ukrytych, okresowych oraz w innych zaburzeniach  widzenia i aparatu ruchowego oczu.

Aparaty diagnostyczne dostępne w sklepie MDT tj. ekran Hessa i krzyż Maddoxa oddają cenne usługi w obrębie zaburzeń motoryki oczu, a metodyka badania została szczegółowo opisana. 

Dowiedz się więcej o diagnozowaniu zeza za pomocą krzyża Maddoxa

Celem leczenia jest doprowadzenie do widzenia obuocznego przy prawidłowym ustawieniu i ruchomości oczu. Obuoczne widzenie rozumie się jako widzenie możliwie stereoskopowe, z pełną ostrością wzroku obojga oczu i z prawidłową, dwuplamkową korespondencją siatkówek. Oczywiście nie zawsze można doprowadzić do tego ostatecznego celu.

Leczenie należy przeprowadzić możliwie wcześnie nawet u małego dziecka i prowadzić je konsekwentnie. W pierwszej kolejności należy dążyć do poprawy wzroku oka niedowidzacego, poprawy fiksacji i lokalizacji wzrokowej za pomocą różnych metod. Firma MDT oferuje  stymulator wg Campbella, lokalizator świetlny i lokalizator akustyczny i główny aparat czyli koordynator ze zjawiskiem Haidingera.

Ćwiczenia ortoptyczne nie zastąpią korekcji wad wzroku ani leczenia operacyjnego jeśli jest konieczna ale są ważnym uzupełnieniem procesu leczenia. Ćwiczenia wykonuje się również w przypadkach bez zeza ale również przed i po operacji.

Ćwiczenia są wskazane u osób, u których:

  • zez powstał powyżej 2 roku życia
  • ostrość wzroku jest prawidłowa i jednakowa lub prawie jednakowa w obojgu oczach
  • wada refrakcji jest wyrównana okularami lub soczewkami kontaktowymi
  • istnieje fuzja

Jeżeli ćwiczenia ortoptyczne są stosowane u chorych z brakiem dostatecznej fuzji motorycznej, istnieje niebezpieczeństwo powstania podwójnego widzenia. Ponadto, niekiedy może powstać skurcz akomodacji spowodowany nadmiernymi ćwiczeniami konwergencji.

 Dlatego ćwiczenia powinny być przeprowadzane tylko przez specjalistów mających uprawnienie do wykonywania tego rodzaju leczenia.

Do poprawy funkcji widzenia obuocznego stosuje się obecnie wiele różnorodnych aparatów i przyrządów. Należy jednak dokonać wyboru metody leczenia oraz stosowanych aparatów adekwatnie do  przypadku i możliwości pacjenta.

W sklepie MDT obecnie dostępny jest cheiroskop oraz aparat do ćwiczeń konwergencji.

Niebawem na blogu pojawią się kolejne artykuły, którę będą przedstawiały poszczególne urządzenia do diagnostyki oraz leczenia zeza ze szczegółowym opisem.  

Życzymy, aby leczenie za pomocą aparatów firmy MDT było skuteczne i spełniało założone cele.