Przewodnik po chirurgii wspomaganej fluorescencją (FGS)

Jak zminimalizować procent powikłań po zabiegach chirurgicznych? Przede wszystkim potrzebna jest prawidłowa ocena ukrwienia tkanek. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym możemy mieć wpływ na proces gojenia ran pooperacyjnych.

Spis treści:

Wiele osób pyta, czym jest chirurgia wspomagana fluorescencją i dlaczego jest pomocna w zabiegach chirurgicznych. Oto kilka odpowiedzi na często zadawane pytania.

Jeśli masz inne pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedź, skontaktuj się z nami.

Co to jest chirurgia wspomagana fluorescencją?

Fluorescence Guided Surgery (FGS) to medyczna technika obrazowania wykorzystująca barwnik fluorescencyjny do identyfikacji struktur anatomicznych podczas zabiegów chirurgicznych. FGS zazwyczaj wymaga użycia barwnika fluorescencyjnego ze źródłem wzbudzenia – specjalną kamerą. Najczęściej stosowanym środkiem fluorescencyjnym jest zieleń indocyjaninowa (ICG, szerzej znana jako Verdye). ICG został zatwierdzony przez amerykańską FDA w 1959 r. i jest również dopuszczony  do użycia w chirurgii w wielu krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki jako bezpieczna metoda obrazowania.

INIEKCJA

ICG jest rekonstytuowany i wstrzykiwany

OBRAZOWANIE

  • Dzięki zastosowaniu systemu kamer, takiego jak system obrazowania IC-Flow ™, eksponowane jest światło bliskie podczerwieni
  • Źródło światła pobudza cząsteczki ICG w tkankach pacjenta
  • ICG emituje fluorescencję
  • Filtry aparatu wykrywają światło fluorescencyjne ICG
  • Obrazy wyświetlane są na monitorze systemu obrazowania

Dlaczego chirurgia wspomagana fluorescencją jest pomocna?

Chirurgia jest jedną z najczęściej przepisywanych metod leczenia ostrych i przewlekłych chorób, z aż 234 milionami operacji wykonywanych rocznie na całym świecie. Większość operacji wykonywanych na ludziach jest wykonywana bez żadnych wskazówek dotyczących obrazu, a chirurg kieruje się jedynie bezpośrednią wizualizacją i palpacją. Chirurgia wspomagana fluorescencją (FGS) (zwana również „chirurgią sterowaną obrazem fluorescencyjnym”) to medyczna technika obrazowania stosowana do wykrywania struktur znakowanych fluorescencyjnie podczas operacji. FGS kieruje zabiegiem chirurgicznym i zapewnia chirurgowi wizualizację pola operacyjnego w czasie rzeczywistym.

Co to jest fluorescencja?

Fluorescencja to zjawisko emisji światła o określonej długości fali z materiału, gdy jest ono naświetlane światłem o innej długości fali. Napromieniowane i emitowane światła nazywane są odpowiednio „światłem wzbudzającym” i „światłem fluorescencyjnym”. Materiał nazywa się „substancją fluorescencyjną”.

Jakie są zalety chirurgii wspomaganej fluorescencją?

Pomimo wielu postępów w przedoperacyjnym obrazowaniu medycznym, takim jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, chirurdzy nadal prawie wyłącznie operują podczas zabiegów w świetle białym (widzialnym) i muszą polegać na zdolności widzenia i odczuwania tkanek docelowych. Niestety, większość tkanek ludzkich wygląda bardzo podobnie w świetle białym i odróżnienie jednej tkanki od drugiej lub całkowite usunięcie tkanki docelowej, takiej jak guz, może być bardzo trudne. Ponadto chirurg może zobaczyć tylko najwyższą warstwę tkanki w świetle białym, podczas gdy tkanki i struktury pod nią pozostają ukryte.

FGS zasadniczo daje chirurgom możliwość „widzenia” w innej długości fali światła, które w innym przypadku byłoby dla nich niewidoczne. Łącząc tę ​​zdolność widzenia ze specjalnymi barwnikami fluorescencyjnymi w tych długościach fal, chirurdzy mogą znacznie dokładniej namierzyć lub omijać określone narządy lub tkanki. Ponadto światło w bliskiej podczerwieni używane w FGS może łatwiej przenikać przez tkanki ludzkie, umożliwiając chirurgom przeglądanie „przez” warstwy tkanek i narządów. FGS ma tę dodatkową zaletę, że jest procesem obrazowania w czasie rzeczywistym. Podczas gdy tradycyjne obrazowanie, takie jak zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa i skany MRI, mogą zapewnić doskonałe obrazy, wszystkie są ograniczone do dostarczania obrazów statycznych.

Jaki jest najczęściej stosowany przez chirurgów produkt fluorescencyjny?

Najczęściej używanym markerem fluorescencyjnym jest zieleń indocyjaninowa (ICG). ICG, szerzej znany jako Verdye, to barwnik trikarbocyjaninowy o właściwościach zarówno hydrofilowych, jak i lipofilowych. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX wieku ICG to rozpuszczalna w wodzie cząsteczka fluorescencyjna o sprawdzonym profilu bezpieczeństwa, która wiąże się z białkami osocza. ICG jest stosowany jako marker w ocenie perfuzji (przepływu krwi lub innych płynów) w tkankach i narządach w wielu dziedzinach medycyny. Światło potrzebne do wyzwolenia fluorescencji jest generowane przez źródło promieniowania w bliskiej podczerwieni przymocowane do kamery, które śledzi i dokumentuje absorbcję fluorescencji w czasie rzeczywistym.

Czy ICG jest dostępne na całym świecie?

Tak, ICG jest dostępny w wielu krajach na całym świecie. Sprzedawany na wielu terytoriach w Europie pod nazwą Verdye, a w USA pod nazwą Indocyanine Green, USP do wstrzykiwań, jest sprzedawany na całym świecie przez Diagnostic Green. Diagnostic Green jest wiodącym dostawcą zaufanych, wysokiej jakości ICG dla lekarzy na całym świecie.

Jak podaje się ICG?

ICG jest przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych (iv.) Przez igłę iniekcyjną, centralny lub obwodowy port IV lub port IV do serca. Po podaniu ICG szybko wiąże się z białkami osocza, z których beta-apolipoproteina B jest głównym nośnikiem (95%) i pozostaje w naczyniach krwionośnych. ICG jest usuwane wyłącznie przez wątrobę, a następnie usuwane z żółcią. Nie ulega metabolizmowi.

ICG jest używany od ponad 50 lat do celów angiografii fluorescencyjnej w różnych dziedzinach medycyny (okulistyka, mikrochirurgia). Ponieważ jest usuwany wyłącznie przez wątrobę, jest również używany do testów czynności wątroby. Okres półtrwania po wstrzyknięciu do krwi wynosi trzy do czterech minut, szybko wiąże się z białkami osocza i nie podlega znaczącemu krążeniu poza wątrobowemu ani jelitowo-wątrobowemu.