Listwy pryzmatyczne

Listwy pryzmatyczne horyzontalna i wertykalna z dodatkowymi pojedynczymi pryzmatami 30Δ i 45Δ.

Producent: Luneau Ophtalmologie – Francja

Dowiedz się więcej o produkcie
Listwy pryzmatyczne

Listwy pryzmatyczne horyzontalna i wertykalna z dodatkowymi pojedynczymi pryzmatami 30Δ i 45Δ.

Kąt zeza można też zbadać za pomocą listew pryzmatycznych. Światło przechodzące przez pryzmaty ulega przesunięciu w jednym kierunku. Jeśli oświetla się rogówki obu oczu i obserwuje na nich położenie odbicia światła, to wykorzystując listwę z pryzmatami o różnych mocach można poszukiwać pryzmatu o takiej mocy, aby odbicie światła na rogówce w oku zezującym znalazło się – podobnie jak w oku niezezującym – na środku rogówki. Uzyskaną wartość kąta zeza podaje się wówczas w dioptriach pryzmatycznych. Dla oceny kąta można także wykorzystać fakt pojawiania się u zezujących osób, u których naprzemiennie zasłania się i odsłania oczy, tzw. ruchów nastawczych oczu. Moc pryzmatów zwiększa się tak długo, aż ustaną ruchy nastawcze (tzw. pryzmatyczny test naprzemiennego zasłaniania i odsłaniania oczu). Kąt zeza podaje się w dioptriach pryzmatycznych.

Zestaw listw pryzmatycznych pionowa + pozioma – zakres od 1△ do  40△ z dodatkowym pryzmatem 30△ i 45△.