ajl logo

Implanty Twardówkowe

ESNOPER CLIP to specjalnie zaprojektowany implant do wykorzystania w technice głębokiej sklerektomii w jaskrze otwartego kąta. Głównym przeznaczeniem Clip’u ESNOPER jest dostarczenie odpowiedniej powierzchni odprowadzania cieczy wodnistej oka u pacjentów z jaskrą kąta otwartego.

Dowiedz się więcej o produkcie
Implanty Twardówkowe

ESNOPER CLIP to specjalnie zaprojektowany implant do wykorzystania w technice głębokiej sklerektomii w jaskrze otwartego kąta. Głównym przeznaczeniem Clip’u ESNOPER jest dostarczenie odpowiedniej powierzchni odprowadzania cieczy wodnistej oka u pacjentów z jaskrą kąta otwartego.

ESNOPER CLIP umożliwia zastosowanie dwukierunkowej ścieżki drenażowej – trabecular (intrascleral and supraciliary) oraz uveo-scleral, umieszczenie jednej części płytki w strefie nadnaczyniówkowej, a drugiej na płatku twardówkowym, umożliwia swobodny przepływ przez nią cieczy wodnistej.

Implant twardówkowy ESNOPER V-2000 to specjalnie zaprojektowany implant do wykorzystania w technice głębokiej sklerektomii w jaskrze otwartego kąta.

Celem Clip’u jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni dla ułatwienia odpływu cieczy wodnistej oka u pacjentów z jaskrą z kątem otwartym. Jest wszczepiany pod płatek twardówkowy i jego zadaniem jest wytworzenie stałego, śród twardówkowego jeziorka wodnego, służącego poprawie drenażu cieczy wodnistej.Opracowania:

Clinical study_ESNOPER CLIP
EGS ESnoper clip presentation
Esnoper CLip – articulo
Esnoper-Acuaflow
Oana parul article
Poster comparacion V2000 con Tflux 24 months follow up
SOD-Int Ophthalmol (Loscos)